GIẢI MÃ SỞ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

540,000₫

Mô tả

Sở trường hoạt động - nghề nghiệp xác định các sở thích và nhu cầu trong công việc của bạn, nhóm tính cách nghề nghiệp, cũng như các lĩnh vực hoạt động với sự phát triển nghề nghiệp tốt nhất có thể. Dựa vào những phân tích này, bạn sẽ có công cụ để lựa chọn nghề nghiệp, hướng đi cho bản thân dễ dàng hơn.