GIẢI MÃ GIÁ TRỊ BẢN THÂN

540,000₫

Mô tả

Khám phá các yếu tố giá trị thúc đẩy bạn nhất trong cuộc sống và công việc. Cách thức tương tác, động lực và các giá trị bạn hướng tới trong cuộc đời sẽ phản ánh trong phần này. Đây là cơ sở quan trọng trong việc đặt mục tiêu và đạt được cuộc sống hạnh phúc theo điều bạn thật sự mong muốn