GIẢI MÃ CÔNG VIỆC VÀ NGHỀ NGHIỆP BẢN THÂN

540,000₫

Mô tả

Khám phá Công việc và nghề nghiệp – Cách bạn ứng dụng và phát triển kỹ năng trong công việc. Sự khác biệt của Infolife là định hướng nghề nghiệp theo tính cách, sự yêu thích của bản thân bạn với các hoạt động nào đó, để phát triển thành đam mê, giúp bạn gắn  bó lâu dài và phát triển sự nghiệp tới những cột mốc thật tốt