COMPOSITE

0₫

Mô tả

Chủng vân tay Phức Hợp - Có hình dạng 02 dòng nước cuộn vào nhau giống như biểu tượng Thái Cực 

Composite Types:

1 Composite – 2 dòng nước đơn thuần cuộn vào nhau như hình 01 và 02

2 Composite và một phần của nước - Sự pha trộn giữa 2 vòng xoắn vào nhau cùng các dòng nước trộn lẫn, tạo ra các nhận dạng khác với chủng vân tay này