GIẢI MÃ BẢN THÂN BẢN FULL

3,299,000₫

Mô tả

Bản báo cáo 53 trang mô tả chi tiết những đặc điểm bản thân, những tiềm năng bên trọng bạn vẫn chưa được khám phá, để giúp bạn hiểu bản thân mình nhanh chóng, đạt tới thành công bằng việc phát huy hết tiềm năng bản thân mình

Bản báo cáo đã phục vụ hơn 800,000 khách hàng trên 38 quốc gia với độ chính xác trên 92%

Ngoài ra bạn sẽ nhận được một bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng kết quả báo cáo để ứng dụng lập kế hoạch cho bản thân 5 - 10 năm và  làm chủ cuộc sống của mình