Nhà Sáng Lập Infolife Toàn Cầu _ Alexander Rubarev tới VN năm 2019
Nguyễn Thành Luân
Tổng Giám Đốc INFOLIFE VIỆT NAM
Đơn vị đại diện độc quyền chương trình InfoLife tại Việt Nam
Hơn 800,000
người trên 39
nước đã sử dụng
dịch vụ của
InfoLife

Nhà Sáng Lập InfoLife tới Việt Nam

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH INFOLIFE

2011
2012
2013
2014
2015
2016

ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

Alexander Gennadievich Zubarev
Nhà Sáng Lập Infolife Toàn Cầu
Vitaly Stanislavovich Shpilevoy
Giám đốc Chăm sóc khách hàng
Irina Andreevna Zubareva
Giám đốc đối ngoại
Nguyễn Thành Luân
Giám Đốc Infolife Việt Nam

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Một Phần Chứng Nhận Khoa Học InfoLife

1/15

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI?