Quy trình dễ thực hiện, đơn giản và chỉ mất 5 phút.

Chọn mẫu vân tay phù hợp với dấu vân tay của bạn.

Bắt đầu với tay phải sau đó tới bàn tay trái.

Bước 1: Chọn dấu vân tay của bàn tay phải trước.

Bắt đầu với ngón tay cái, chọn kiểu mẫu vân tay cho ngón cái tay phải như trên màn hình Hướng dẫn cách nhận dạng 6 nhóm.

Bước 2: Tiếp theo chọn dấu vân tay của ngón trỏ phải; chọn kiểu mẫu vân tay cho ngón trỏ phải.

Bước 3: Lặp lại quy trình đã mô tả cho ngón tay trỏ, áp út và ngón út.

Bước 4: Tiếp tục lặp lại thủ tục cho bàn tay trái, bắt đầu bằng ngón tay cái và kết thúc bằng ngón tay út.

Bước 5: Đảm bảo rằng các kiểu mẫu vân tay cho tất cả 10 ngón tay đã được chọn đúng. Hãy nhớ rằng tính chính xác của kết quả kiểm tra phụ thuộc vào độ chính xác của phần này.

Bước 6: Ngay sau khi xong, điền vào thông tin của bạn và thanh toán, chúng tôi sẽ phân tích kết quả và trong vòng 24 giờ chúng tôi sẽ gửi về email của bạn bản kết quả.