InfoLife là chương trình Khám phá bản thân được nhượng quyền từ Nga, nhằm giúp mỗi cá nhân xác định điểm mạnh, điểm yếu, loại hình nghề nghiệp, các sở thích nhu cầu trong công việc, lĩnh vực hoạt động với sự phát triển nghề nghiệp tốt nhất có thể và sự hài hòa của mỗi cá nhân với người khác.