WHORL

0₫

Mô tả

Whorl bao gồm 2 delta, tâm điểm được hình thành từ hình tròn, hình oval, xoắn.

1) Whorl thuần: Tâm hình tròn – hình oval như hình 01 và hình 02

3) Spiral. Whorl spiral như vòng xoắn ốc cuốn vào liên tục như hình  03

4) Looped spiral – Sự kết hợp của Loop – whorl. như hình 04

5) Unfinished whorl –Tâm hình oval và đối diện là delta. Tâm oval chưa hoàn thiện nhưng đã hình thành ít nhất 1 nửa. như hình 05 

7) Whorl chưa thành hình như hình 07

Nếu bạn có dấu vân tay giống các mô tả phía dưới, thì bạn có nhóm Whorl trên ngón tay đó