ULNAR LOOP

0₫

Mô tả

Loop bao gồm dòng chảy bên trong và bên ngoài và có một delta. Các gờ của dòng chảy bên trong đi vào một bên ngón tay, cuộn lại, chạm hoặc băng qua đường chạy từ delta đến lõi và kết thúc ở phía bên cạnh nơi có sườn núi đi vào tạo thành một vòng lặp.

Dạng vòng lặp bao gồm một số vòng lặp được đặt trong phần kia. Mô hình này được coi là một vòng lặp khi có ít nhất một dãy núi trong lõi tạo thành một đầu vòng kín hoặc vòng tròn đầy đủ.


U-cong phần trung tâm của mô hình được gọi là tâm của vòng lặp, phần còn lại là phần phụ. Điểm đầu của đầu tách nó thành hai phần bằng nhau được gọi là đỉnh vòng. Vòng (lõi) bên trong có thể có cấu trúc rất phức tạp bao gồm các đoạn và dấu chấm đường riêng biệt.


Các dòng nước xuôi về phía ngón tay út