GIẢI MÃ SỨC KHỎE BẢN THÂN

640,000₫

Mô tả

Đánh giá cơ bản 07 cơ quan chính và hệ thống cơ thể của bạn trước sự bào mòn của môi trường khi làm việc, xác định các nhóm nguy cơ, khả năng kiềm chế cảm xúc căng thẳng. Việc này hữu ích khi bạn tham gia các công việc có thể ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe lâu dài của bản thân