TENTED ARCH

0₫

Mô tả

Tender Arch - Giống vòm đứng  

1) Tented Arch (vòm đứng).
Rãnh thẳng đứng ở giữa. Mô hình giống cây thông và đỉnh chóp như hình 01

2) Kết hợp với Loop. Dấu vân tay kết hợp với Loop, nhưng không phải là chủng vân tay thuần của Loop. giống hình 02

3) Kết hợp với Loop. Dấu vân tay kết hợp với Loop, nhưng không phải là chủng vân tay thuần của Loop. như hình 03