RADIAL LOOP

0₫

Mô tả

Dòng nước đổ xuôi hướng về ngón tay cái 

Radial Loop

1 Radial loop – Hình dạng như một dòng nước đổ về ngón tay cái

2 Peacock´s eye radial loop – Hình dạng gần giống một con mắt xuôi về phía ngón cái