COMPOSITE

0₫

Mô tả

Chủng vân tay Phức Hợp - Có hình dạng như 02 dòng nước cuộn ngược chiều vào nhau. Hoặc có hình dạng phức tạp từ 02 đầu tâm trở lên.