Gói Giải Mã Bản Thân Mini_ Cho cả gia đình

4,580,000₫

Mô tả

Phiên bản Giải Mã Bản Thân Mini - Gồm 26 Đặc điểm bản thân mỗi người với độ chính xác 92% - Giúp cả gia đình cùng thấu hiểu tính cách; định hướng nghề nghiệp - Từ đó đưa ra sự hòa hợp giao tiếp và phát triển tiềm năng bẩm sinh.