Lễ Ký Kết Chương trình Chuyển giao InfoLife

Lễ ký kết chuyển giao Chương trình InfoLife vào ngày 3/4/2018 diễn ra tại Khách sạn Sen Việt, Q10.

        

Hình ảnh buổi Ký Hợp Đồng tối qua của các đại lý INFO LIFE