Giải mã bản thân Infolife tại Hà Nội

Giải mã bản thân Infolife tại Hà Nội vào ngày 13 - 14/4/2018.

Một số hình ảnh tại sự kiện diễn ra tại Hà Nội