Chương trình InfoLife diễn ra tại Capella

Chương trình InfoLife diễn ra tại Capella vào ngày 11 - 12/4/2018.


     Một vài hình ảnh tại sự kiện